intro

COVID-19

Det påhviler lejeren af beboerlokalet i AAB afd.27., at overholde gældende regler og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, samt evt. anvisninger fra AAB afd.27.

Beboerlokalet AAB afd27.

 

Side 1 af 2.

1. - Afdelingsbestyrelsen byder dig velkommen i vores lokale (fritid og festlokale) og håber at du får et vellykket arrangement.

 

2. - Du finder en velkomstmappe, mv., på Buffeten.

Som lejer og underskriver af kontrakten er du ansvarlig for de beskrevne regler, side 1 punkt 7 & 8 overholdes, samt lokaler, udstyr, og andet der henhøre under lokalerne i beboerlokalet AAB afd27.

 

3. - Om Beboerlokalet.

Lokalet er beregnet op til MAX 50 personer.

Der er service, bestik og glas, svarende til 50 personer og du  er velkommen til at lave en bordopstilling der passer til din dag.

Venligst, for at undgå ridser i gulvene, løft borde og stole på plads i den opstilling du har tænk dig.

 

4. - Nøgler

Du får udleveret 1 nøgle + 1 elektronisk nøglebrik.

Nøglen er til beboerlokalets indgangsdør. (Frederikssundsvej ved 118A)

Den elektronisk nøglebrik kan/skal benyttes til gadedør Frederikssundsvej 118A & 118B,

samt portene til gården, som ligger henholdsvis i Parkstykket & Hyrdevangen.

 

5. - Parkeringsplads.

I Parkstykket, ud for lokalet, er P-plads nr. 18, som høre til lokalet.

Husk at lægge parkeringstilladelsen nr. 18 i bilens forrude, nederst, højre side, læseligt udefra.

Hvis parkeringstilladelsen nr. 18 ikke er i forruden risikere du at modtage en parkeringsafgift, hjemfør QPark  s skiltningen for området, Parkstykket.

P-tilladelsen er i mappen på buffeten.

Husk venligst at læggen parkeringstilladelsen nr 18, tilbage når lejemålet ophører.

 

6. - Dette skal du medbringe selv.

 • Håndklæder.

 • Håndsæbe.

 • Toiletpapir.

 • Duge.

 • Viskestykker.

 • Karklude.

 • Evt. Musikanlæg.

 

7. - Regler i lejeperioden

 • Ang. musik.  lyden skal holdes på et passende niveau.

 

 • Musikken skal ophøre/slukkes senest kl. 01:00

 

 • Gæster/ Festdeltagerne skal have forladt lokalet senest kl. 02:00.

 

 • Vis hensyn til vores andre beboer og omgivelser, undgå uro omkring gaden og gården.

 

 • Rengøring, se side 2. Punkt. 1-5, dette skal finde sted inden aflevering af nøgle + elektronisk nøglebrik.

 • Nøgler og elektronisk nøglebrik skal afleveres i Afdelingskontorets postkasse, Frederikssundsvej 118B, st. th.

  OBS. Husk også parkeringstilladelsen nr. 18, som lægges i mappen på buffeten.

 

8. - Regler om erstatning ved ødelæggelse.

 • Det påhviler lejeren at gøre opmærksom på ituslået service, glas mv. Dette/disse erstattes efter gældende dagspris. (se velkomstmappen)

 • Andre hændelser i forhold til det modtagne lokale, skal Lejeren også gøre opmærksom på.

 • Bortkommen nøgle eller elektronisk nøglebrik erstattes med minimum kr. 250.

 

 • OBS: Undlades det at overholde givne regler, samt ved manglende rengøring, ødelæggelse af inventar, eller lignede forhold, forbeholder afdelingen sig ret til at modregne i depositummet, eller med yderlige opkrævning, på lejerens regning, få udbedret kritiske forhold.

 

God fest, med venlig hilsen

     Afdelingsbestyrelsen AAB afd27.

 

----------------------------------------------------------

Side 2 af 2.

Modtagelse, samt rengøring af beboerlokalet og underetagen efter anvendelse.

 

Vi gør selvfølgelig alt for at du skal få en god dag og modtager lokaliteterne, oppe og nede, med brugbart udstyr og i rengjort stand.

Skulle det ske, at det ikke er tilfredsstillende, vil vi meget gerne informeres om dette, så vi kan tage hånd om tingene, inden den næste lejer.

Skriv venligst til os i bogen der ligger i vinduet i køkkenet.

Lokalet bør gennemses før og efter brug, for evt. fejl og mangler, noter disse hvis du konstaterer sådanne.

Det må du ikke. Der må ikke anvendes tape på vægge, gulve og borde, samt stole.

Vi har sat kroge/øskner, 2stk, op i alle lysbaldakiner, i loftet, hvor du kan fæstne diverse flag, balloner, serpentiner, mv.

 

Før du aflever lokalerne og nøgler skal du ..........

 

1. - Rengøring generelt, udført af bruger/lejer.

 • Brugt køkkenudstyr, samt service, glas, bestik, mv., rengøres og lægges på plads.

 • Beboerlokalet og underetagens gulve fejes.

 • Alle gulve støvsuges og vaskes, inklusiv vinkeltrappe, garderober og toiletter. 

   

  2. - Køkken:

 • Køleskab slukkes, tømmes og rengøres, køleskabsdøren skal herefter stå åben.

 • Keramisk kogeplade og ovn, kaffemaskine, rengøres.

 • Skabslåger aftørres.

 • Køkkenbord og køkkenvask aftørres.

 • Vindueskarm aftørres.

 • Opvaskemaskine tømmes for opvask, og filter i bunden tømmes og rengøres.

 • Affaldspose under køkkenvask smides ud i et af gårdens renovationshuse.

   

  3. - Toiletter (1 lokalet og 4 underetage)

 • Håndvaske rengøres og aftørres.

 • Armaturer på håndvaske vaskes og aftørres.

 • Toiletkummer vaskes, børstes og skylles ud.

 • Toiletspande efterses og tømmes.

   

  4. - Lokalet og Underetage

 • Alle borde aftørres og sættes på plads. (se standard opsætning)

 • Stole ses efter, evt. aftørres, og sættes på plads.

 • Bar/Buffet-området afvaskes/aftørres.

 • Køleskabe slukkes, tømmes, og rengøres, kølsekabsdøre skal herefter stå åben.

 • Askeskrukke, ved hoveddøren, tømmes for div. "skodder", mv.

   

  5. - Alt affald og papir, poser, mm., skal fjerne inden du slukker og lukker for lokalet, ..

  .... husk lyset.

   

  Manglende rengøring mv., som er nævnt i ovenstående, vil blive udført af rengøringsfirma.

  pt. 400kr pr. påbegyndt time.

 

AAB afd.27. Fritid og Beboerlokalet.

2017-05-02.  01.